Werk

Persoonlijke gegevens

José Franssen

Molukkenstraat 16, 6214 XK Maastricht

Telefoon: 06-48 12 03 50

E-mail: info@josefranssen.nl

Website: www.josefranssen.nl

Geboortedatum: 27 maart 1956

Opleiding en scholing

Andragogie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, afgestudeerd in 1982

Supervisie-opleiding aan de Voortgezette Opleiding te Nijmegen, afgerond met supervisiebevoegdheid in 1984

Scholing en training op het terrein van zakelijk schrijven

Scholing en training op het terrein van creatief schrijven, afgerond met bevoegdheid docente literaire vorming, afgegeven door de Inspectie Kunstzinnige Vorming en Amateurkunst

Basisjaar Schrijversvakschool ’t Colofon in Amsterdam, 1988-1989

Scholing en training op het terrein van schrijven en therapie, o.a. opleiding Poesie- und Bibliotherapie aan het Fritz Perls Institut für Integrative Therapie, Gestalttherapie und Kreativitätsförderung / Europäische Akademie für psychozociale Gesundheiin Hückeswagen, Duitsland 1989-1990

Ausbildung Integrativen Imaginationsarbeit mit inneren Tierführern, The Personal Totem Pole Process van Steve Gallegos, Oy-Mittelberg, Duitsland 1999-2001

Ik volgde vele cursussen op het terrein van biografie, levensloop en autobiografie, bijvoorbeeld cursus methodisch werken met levensloopmethodieken, cursus Geführte Autobiografie naar het model van Birren en Hateley (o.a. in Duitsland en Zwitserland). Verder cursussen, workshops en conferenties op het terrein van zakelijk en creatief schrijven en schrijfprocessen, methodiekontwikkeling en hulpverlening (o.a. in Duitsland en Zwitserland)

Projecten

Als kleine zelfstandige ontwikkel ik projecten en methodieken voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers in de creativiteitssector, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, levensbeschouwelijke organisaties en educatieve instellingen. De rode draad in mijn werk is het werken met mensen en hun levensverhalen, om hen via het eigen verhaal mogelijkheden aan te reiken tot communicatie, ontwikkeling en groei. Op dit moment werk ik aan het project Landschap van herinneringen. Het methodisch werken met ouderen en hun levensverhalen staan centraal. Ik wil mijn werk graag doorgeven. Via mijn site en studiedagen over werken met levensverhalen. Een internetcursus levensverhalen schrijven en het verspreiden van Snipperberichten rond het werken met levensverhalen via email maken deel uit van dit project. Regelmatig verzorg ik lezingen en specifieke activiteiten die voortkomen uit eerdere projecten.

Luisteren in je leunstoel, voorlezen aan ouderenis een project waarin ik het voorlezen ontwikkeld heb als reminiscentiemethodiek en als instrument voor de verbetering van de kwaliteit van zorg aan zorgbehoeftige ouderen. Het voorlezen van verhalen en gedichten wordt gebruikt als opstap naar het vertellen van eigen levensverhalen en is tevens een middel voor het invoeren van vraaggerichte en belevingsgerichte zorg.

Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes?is een project waarin de levensverhalen van oude bewoners en personeel van een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap centraal staan. Voor het project ontwikkelde ik een methodiek voor het maken van en werken met levensboeken met oude mensen met een verstandelijke handicap. Deze methodiek maakt het voor ouderen mogelijk hun verhaal te vertellen, met anderen te communiceren en hun eigen identiteit te versterken.

Lange tijd zorgde ik voor mijn moeder, die de ziekte van Alzheimer had. Ik schreef er een boek over Hou me maar vast en geef lezingen over bijvoorbeeld het proces van zorgen voor mijn moeder, samenwerken van familieleden met verzorgenden. Voorlezen aan mensen met dementie en het belang van het kennen van het levensverhaal van mensen met dementie zijn thema's die een nieuwe verdieping hebben gekregen.

Werkervaringen

1985 -1996 - nu: Vanaf 1985 gedeeltelijk en vanaf 1996 volledig freelance werkzaam. Werkzaamheden waren o.a. het ontwikkelen en geven van cursussen en trainingen op het terrein van creatief en zakelijk schrijven, methodiek en didactiek van schrijven en het schrijven van en werken met levensverhalen in creatieve centra, onderwijs- en hulpverleningsinstanties, voor levensbeschouwelijke instellingen, zorginstellingen en koepelorganisaties op provinciaal en landelijk niveau (ook in het buitenland). Daarnaast beschreef ik ontwikkelde concepten in methodische boeken en handleidingen.

1981-1996: Docente methodiek en agogiek aan Hogeschool Zuyd te Sittard. Ik verzorgde o.a. lessen agogiek, methodiek, groepsdynamica en communicatievaardigheden aan de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Juridische Dienstverlening, Personeel en Arbeid, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Creatieve Therapie. Ook was ik werkzaam als intervisor en supervisor binnen deze opleidingen. Ik werkte ook als docente methodiek Cultureel Werk aan de Sociale Academie De Dommel in Eindhoven.

1976-1982: Ik begon als vormingswerkster in het Vormingswerk Jonge Volwassenen in Venlo, Oss en Maastricht. Ik werkte met randgroepjongeren en andere groepen in oude stadswijken.